Proč bych měl/a investovat do online marketingu

Investice do online marketingu je způsob, jak zviditelnit svojí službu/produkt, přivést návštěvníky na váš web a získat tyto návštěvníky jako zákazníky. Online marketing není zaměřen jen na akvizici zákazníků, ale na celkový proces od nalezení služby, přes prodej až po péči o zákazníka a opakované prodeje.

Výhody online marketingu

 • Je efektivní a dobře zacílený
 • Kopíruje moderní trendy a technologie
 • Dá se poměrně dobře měřit a vyhodnocovat (zejména u placené reklamy)
 • Je ve výsledku levnější než klasický marketing
 • Díky němu získáte zákazníky, které byste jinak oslovili jen velmi obtížně
 • Nabízí obrovské možnosti, o kterých si marketéři a majitelé firem mohli ještě nedávno nechat zdát
 • Míří přesně na cílové skupiny (persony) a ne na anonymní publikum
 • Může být viralní (dobře se šířit přes internet)
 • Je personalizovaný a nabízí reklamu na míru (tím prakticky ruší dříve vnucenou reklamu)
 • Dá se snadněji spočítat ROI (návratnost investice)
 • Je globální a nabízí neomezené geografické možnosti
 • Může být kombinován z Offline reklamou a dosáhnout tak maximální efektivnosti
 • Přináší nový pohled na marketing a odklání se od dříve manipulativních technik reklamy

 

Výše uvedené body nemusí platit u všech druhů online marketingu, ale obecně se dá říci, že online marketing je momentálně více efektivní a lépe měřitelný než klasický marketing.