Nejnovější SEO faktory Google – 50 faktů a mýtů

Narazil jsem na skvěle sepsaný soupis 260 faktorů, které ovlivňují, nebo naopak nechávají chladným vyhledávač Google. Kdo si chce přečíst originál, může v tomto článku: Google ranking factors.

K jednotlivým faktorům jsou doplněné i zdroje tvrzení, takže si je můžete snadno ověřit.

Faktory jsou rozdělené na „on page“ (na webu), „off page“ (mimo web) a dále jsou rozděleny na pozitivní a negativní. Dále jsou v článku ještě rozdělené na „potvrzené“ a „pravděpodobné“. (v originále je probably a likely, což můžeme označit výrazem pravděpodobné). Pro účel tohoto článku vypíšu pouze potvrzené a mýtické.

On page faktory – pozitivní

On page faktory jsou takové, které můžete ovlivnit přímo na vašem webu. Pozitivní jsou tím, že vám mohou zlepšit hodnocení z hlediska vyhledávače.

Potvrzené faktory

Klíčové slovo v URL

Klíčová slova a fráze v url (mimo doménu) pomáhají při stanovení relevance obsahu. Účinnost klesá v případě, kdy je url příliš dlouhé, nebo když je klíčové slovo použito více než jednou.

Zdroj

Klíčové slovo v title

Meta tag title definuje název dokumentu nebo stránky na webu. Objevuje se v SERPU i jako úryvek pro příspěvek na sociálních sítích. Neměl by být delší než 60 znaků, v závislosti na znacích.

Patent

Klíčová slova s výrazným formátováním

Klíčová slova označená tučně, kurzívou nebo podtržením mají váhu při stanovení příslušného obsahu stránky, ale menší váhu než slova v hlavičce.  Není příliš velký rozdíl, jakým způsobem použijete tučný text (jestli pomocí strong nebo b).

Matt Cutts

Klíčové slovo v ALT

Alternativní popis obrázku (ALT) je důležitý, protože popisuje, co je na obrázku, a v případě nefunkčnosti obrázku, se zobrazí alespoň tento text. Popis také dobře poslouží v případě vyhledávání obrázků dle klíčových slov.

Matt Cutts

Anchor text interního odkazu

Správný anchor text (viditelný text odkazu) napoví uživateli, kam odkaz vede. Pokud není zneužíván, je lepší alternativou, než používat pouze odkaz jako „zde“, nebo „tady“.

Pokyny Googlu

Klíčové slovo v doméně

Pokud se klíčové slovo v názvu domény shoduje s dotazem uživatele ve vyhledávači, tak je to určitě pozitivní faktor.

Patent

Předávání autority stránky

Pokud odkazujete například z homepage (která má obvykle největší autoritu) na jinou stránku, říkáte tím, že je tato stránka velmi důležitá, vyhledávač to chápe stejným způsobem. Tím, že uděláte správnou architekturu webu, můžete správně prolinkovat většinu stránek a předávat jim patřičnou hodnotu.

Patent

Použití HTTPS (SSL)

SSL byl oficiálně ohlášen jako pozitivní faktor v roce 2014. Díky tomuto protokolu se stává web lépe zabezpečeným před nebezpečnými útoky. Je třeba však důkladně zvážit přechod na nový protokol v případě zaběhnutých webových stránek, protože by mohlo dojít k dočasnému zhoršení návštěvnosti.

Google webmaster

Čerstvý obsah

Pokud budete mít čerstvý a aktuální obsah, vyhledávač to ocení. Zejména budete úspěšní, pokud vytvoříte obsah na témata, která jsou aktuální (například vyjde nový mobil a vy napíšete ihned obsáhlou recenzi). Úspěšné jsou weby, které publikují pravidelný a aktuální obsah informačního charakteru.

Matt Cutts

Starší obsah

Pro některé dotazy  vyhledávač upřednostňuje starší stránky před těmi novějšími. Může to být z toho důvodu, že na stránku vede více odkazů, byla často sdílena a má tak větší autoritu.

Patent

Kvalita odchozích odkazů

Google odměňuje stránky, které odkazují na jiné kvalitní a autoritativní stránky. Proto se nebojte odkazovat na relevantní autoritativní weby. Rozhodně však neodkazujte na nějaký web jen z toho důvodu, že chcete podpořit pozitivní faktor. Pokud píšete informační článek, tak je dokonce záhodno uvádět zdroje získaných informací, ale vycházejte pouze z kvalitních zdrojů.

Matt Cutts

Optimalizace pro mobily

Webové stránky přizpůsobené pro mobilní zařízení mají velikou výhodu. V mobilním vyhledávání se mají zobrazovat pouze stránky optimalizované pro mobilní zařízení (responsivní nebo mobilní verze) a jak je známo, tak každý rok stoupá počet uživatelů mobilních zařízení, zejména chytrých telefonů, které se rozšířili také díky stále rychlejšímu a levnějšímu 3G a 4G internetu.

Searchengineland.com

Faktory, které jsou mýtem

Meta tag keywords

Google už před nějakou dobou potvrdil, že keywords meta tag je pro něj naprosto nedůležitý a nepoužívá tuto informaci jako ranking faktor. Můžeme tedy říct, že je naprosto zbytečné tento meta tag používat.

Matt Cutts

Google Analytics

To že budete mít nasazené Google analytics vám nepomůže pro SEO. Google analytics jsou skvělým free nástrojem pro analýzu webu, ale rozhodně nejsou faktorem, který by vám pomohl s lepším umístěním ve vyhledávači.

Matt Cutts

Google Webmaster Tools

Stejně jako u GA, Webmaster Tools nejsou SEO faktorem. Jsou však skvělým nástrojem na odhalení některých SEO nedostatků, nebo případné komunikace ohledně distancování se od nežádoucích odkazů.

Bylo změněno během psaní článku na spekulaci.

XML sitemap

Použití sitemap může být užitečné, pokud chcete usnadnit přístup robotovi na nestrukturovaných stránkách, avšak sitemap není faktorem, který by vám pomohl v žebříčku vyhledávání. Je to potvrzeno Googlem i různými studiemi.

Google Webmaster

Autorství stránek

Autorství byl experiment, který Google zavedl od roku 2011 do roku 2014, díky tomu bylo možné dostat do vyhledávání např. blog se svojí fotkou a jménem. Google to však zrušil a od té doby už autorství nemá svůj původní význam.

John Mueler

Použití rel=“autor“

Použití rel=“autor“ mělo význam, když ještě fungovalo autorství, nyní už nemá význam a nemá účinek jako faktor ovlivňující pořadí výsledků vyhledávání.

John Mueler

Použití rel = „publisher“

Stejně jako u použití rel=“autor“, nyní už nemá žádný význam pro SEO.

John Mueler

Použití AdSence

Google potvrdil, že nijak nezvýhodňuje stránky, které používají AdSence reklamu a není to ranking faktor.

Matt Cutts

Klíčová slova v html komentářích

Dle zdroje, z kterého jsem vycházel, je toto mýtus. Zkoušeli to na tomto experimentu:

Experiment

Klíčová slova v CSS, javascript komentářích

Dle tohoto zdroje to je mýtus:

Experiment

Klíčová slova v class, name a id

Stejně jako výše zmíněné:

Experiment

Pozitivní komentáře

Google momentálně není schopen rozeznat pozitivní a negativní komentáře. Snaží se sice udělat něco jako analýzu sentimentu, ale momentálně není schopen rozlišit, zda se jedná o manipulaci nebo skutečně pozitivní komentář.

Google blog, Patent

On page faktory – negativní

Negativní faktory na webu jsou takové, které vám můžou škodit při zobrazení webu ve vyhledávači.

Potvrzené faktory

Cloaking

Je zakázáno jakkoliv maskovat (cloaking) obsah, na který uživatel přijde. Jedná se o případ, kdy zobrazujete jiný obsah vyhledávači a jiný uživateli. Může se jednat například o použití flash nebo obrázku ke klamání vyhledávače. Vyhledávač umí rozeznat tyto praktiky, proto zobrazujte vždy stejný obsah uživateli i vyhledávači.

Google

Prázdné anchor texty

Stejně tak je problémem skrývat texty nebo odkazy, což je Googlem bráno jako klamavé nebo manipulativní jednání. Prázdné anchor texty (viditelné texty odkazů) jsou také problémem, který by mohl být hodnocen jako black hat SEO (nekalá praktika za účelem oklamání vyhledávacího algoritmu). Neskrývejte raději žádné odkazy, texty, ani v dobrém záměru.

Google

Porušení autorských práv

Google se snaží hodnotit, zda nedochází k porušování autorských práv. V případě porušení dojde pravděpodobně k vyřazení z výsledků vyhledávání, případně může dojít k porušení zákona – Millennium Copyright Act (DMCA). Velmi pečlivě si hlídejte, zda nepublikujete nějaký obsah, na který se vztahují autorská práva.

Google

Doorway stránky

Doorways jsou stránky, které se umísťují vysoko ve vyhledávači na konkrétní vyhledávací dotazy, ale pro uživatele jsou nepřínosné, protože ho přesměrují na jinou stránku, která není tak užitečná jako konečný cíl, nebo je nerelevantní k původnímu dotazu. Může to být i několik stránek vedoucích na jednu konkrétní stránku nesouvisející s dotazem. Radši nikdy uživatele nelákejte na něco, co neobsahuje cílová stránka.

Google

Přesměrování interních odkazů

V případě interních odkazů se může snížit samotná hodnota page ranku při přesměrování. Jedná se i o přesměrování u verze s/bez www, nebo s/bez lomítka. Jednoduchá rada zní, pokud nemusíte nutně přesměrovávat, tak to nedělejte.

Matt Cutts

Frames a iframes

Frames a iframes už dokáže Google nalézt, ale přesto stále představují překážku pro vyhledávací algoritmus. Je vysoká pravděpodobnost, že web používající tuto techniku nebude správně zpracován vyhledávačem a nezobrazí se v žebříčku vyhledávání. Raději nepoužívejte Frames a iframes.

Google

Obsah bez přidané hodnoty

Slabý obsah bez přidané hodnoty je takový, který je automaticky generovaný, součástí partnerského programu (affiliate) bez originálního obsahu, zcizený obsah nebo portálové stránky (doorway). Publikujte raději pouze svůj originální obsah, který není součástí nějakého jiného portálu.

Google

Příliš mnoho reklamy na webu

Stránky, které mají na webu příliš mnoho reklamy, můžou být znevýhodněny. Google dle nového algoritmu bude hodnotit také prvky, které vytvářejí špatnou uživatelskou zkušenost. Například v případě, kdy je uživatel zahlcen reklamou a nemůže se snadno dostat k samotnému obsahu. Pokud na webu prodáváte reklamu, nepřehánějte to a myslete na to, že reklama by nikdy neměla být vidět na úkor informačního obsahu stránky.

Google

Zcizený obsah

V případě používání zcizeného obsahu z jiných webů, budou vaše stránky vyřazeny z výsledků vyhledávání, případně se ani nedostanou do SERPU. Nekopírujte žádný obsah, ani neagregujte obsah z jiných webů bez přidání vlastního obsahu.

Google

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah je, když se na vašem webu vyskytují stejné texty (nebo jiný druh obsahu) na více stránkách. Jedná se například o stránkování kategorie nějakého produktu nebo v případě, kdy nemáte originální popis u každého produktu. Rada zní, mějte všude originální obsah, nebo označte, které stránky jsou originální a hlavní (použití tagu canonical).

Google

Odkazy na penalizované weby

Odkazování na penalizované weby je hodnoceno Googlem jako negativní faktor. Matt Cutts se však vyjádřil, že nejlepší způsob, jak se vyhnout negativnímu hodnocení v tomto případě, je použití atributu „no follow“ (nenásledovat), tím nepředáváte hodnotu danému webu.

Seroundtable

Pomalé načítání stránky

Pomalé stránky budou znevýhodněny oproti jiným kvalitnější a rychlejším stránkám. Můžete použít různé bezplatné nástroje a upravit rychlost načítání stránky, protože uživatelé nechtějí čekat na načtení vaší stránky. Mějte rychlý web, stačí používat menší obrázky, nepoužívat složitou grafiku (flash, javascript) a styly CSS mít v samostatném souboru.

Google

Interní no follow odkazy

Rada z Googlu zní, nepoužívejte no follow odkazy pro interní odkazy na svém webu, v tomto případě nemají žádný význam. Jedná se o globální nastavení webu v meta tags i samostatné nastavení u daného odkazu.

Matt Cutts

Zákaz přístupu pro roboty

V případě, že zakážete přístup pro roboty v souboru robots.txt, to ještě neznamená, že stránka se nebude zobrazovat v indexu (například pokud na ní vedou odkazy). V případě, že chcete dostat stránku z indexu, musíte nastavit zákaz v meta robots. Dobře si rozmyslete, které stránky nechcete nechat procházet roboty a z jakého důvodu.

Google

Špatná reputace domény

Některé domény mohou získat negativní hodnocení a to bude trvat, dokud nebudou chyby opraveny a nebude získána lepší reputace. Proto dávejte pozor, abyste nezískali doménu se špatnou reputací, protože bude velmi obtížné zbavit se negativního hodnocení.

Matt Cutts

Meta nebo javascript přesměrování

Google se dívá negativně na přesměrování přes meta refresh nebo javascript. Použijte radši trvalé 301 nebo dočasné 302 přesměrování.

Google

Text v javascriptu

Google může mít problém při procházení obsahu, který je vykreslen pomocí javascriptu. Proto radši nepoužívejte javascript na práci s obsahovou částí stránky.

Matt Cutts

Stránka je nefunkční delší dobu

Pokud vaše stránka nebude fungovat krátkou dobu (pár dní), nic se nestane. Pokud však stránka (web) je nefunkční delší dobu, vyhledávač zhodnotí stránku jako nepřínosnou pro uživatele a vyřadí ji z výsledků vyhledávání.

Matt Cutts

Příliš mnoho externích odkazů

Všeho moc škodí, což souvisí i s příliš velkým množstvím externích odkazů. Proto to raději nepřehánějte s odkazy, aby nebyla stránka penalizována. Google radí, nechte tomu volný průběh, tvořte kvalitní obsah a mějte správnou strukturu webu a technicky dobře vyladěný web, úspěch se dostaví sám.

Matt Cutts

Stránka s výsledky vyhledávání

Google nechce, aby vaše stránka vypadala pouze jako seznam odkazů s výsledky vyhledávání. Stránka by měla mít smysluplný obsah (texty, obrázky, videa, atd.).

Matt Cutts

Automaticky generovaný obsah

Automaticky generovaný obsah je považován za porušení pokynů pro webmastery a bude penalizován Googlem.

Pokyny pro webmastery

Nezařazené stránky

Stránky, které jsou osiřelé a jsou obtížně nalezitelné (nevedou na ně odkazy ve vnitřní struktuře webu), nebudou mít ani vysoké hodnocení, protože jsou z hlediska vyhledávače nedůležité, stejně jako pro uživatele, který by je jen obtížně nalezl.

Google webmaster

Phishing aktivity

Phishing je podvodná technika pro získávání citlivých údajů uživatelů. Často se jedná o stránku, která se tváří jako seriózní a vyžaduje po uživateli citlivé údaje. Takový web slouží primárně k oklamání uživatele a zneužití jeho údajů. Google se snaží výrazně brojit proti těmto typům stránek.

Google

Stavový kód 4xx nebo 5xx

V případě, že webový server vrací něco jiného než funkční stránku (200) nebo novou stránku po přesměrování (301, 302), znamená to, že se nezobrazuje odpovídající obsah. Ujistěte se, že váš server nevrací stránky 404 nebo 500. Po určité době Google vyřadí nefunkční stránky z vyhledávače.

Bylo označeno za spekulaci během psaní článku

 

Faktory, které jsou mýtem

Odchozí odkazy

Mělo se za to, že pokud hodně odkazujete na jiné weby, tak vám uniká page rank. Ukazuje se však, že odkazování na relevantní a kvalitní weby vám můžu pozitivně pomoci. Webová stránka by měla být dostatečně informační, ale zároveň i doplněna o další autoritativní odkazy.

Matt Cutts

Chybí robot.txt

Spekulovalo se o tom, že mít či nemít robts.txt je jedním z faktorů pro vyhledávač. Ukazuje se však, že to příliš nehraje v rozhodování roli a někteří jdou ještě dál a radí rovnou soubor robots.txt odstranit úplně.

John Mueller

 

Jak vidíte faktorů je mnoho a je velmi těžké přesně určit, které faktory na 100 % platí. Lidé z Googlu rádi často vypouští spíše zbožná přání než reálná fakta, na druhou stranu některé faktory máme my konzultanti vyzkoušené, ale Google přesto tvrdí, že nemají vliv nebo je dokonce postihuje. Důležité je používat vlastní rozum a vždy se rozhodnout dle vlastního uvážení.

 

 

 

Daniel Gottwald

SEO konzultant a specialista online marketingu. Vzděláním jsem knihovník, rozumem jsem realista a povoláním online vizionář, který vám bude parťákem na cestě k úspěchu. Pomůžu vám s marketingem, podívejte se na mé reference, nebo mě rovnou kontaktujte.

3 Comments

 1. Používanie xml sitemapy je z nepriamého hľadiska tiež faktor, ktorý ovplyvňuje výsledky. Pretože ak má niekto veľmi zložitú štruktúru webu s tisíckami podstranok tak sitemapa pomôže aby googlebot všetko preskúmal a tým aj zaradil stránky do výsledkov vyhľadávania. Čiže seo faktor to v určitých prípadoch je. Páči sa mi ta časť že odkazovanie z webu von na nejaké autoritatívne weby pomáha, pretože existuje dosť veľká komunita webmasterov, ktorí sa budú až do krvi hádať, že to skôr škodí ako pomáha.

 2. Xml sitemap může být užitečná, pokud máte špatně udělanou strukturu webu, ale není SEO faktorem. Crawler také může díky sitemap rychleji procházet a indexovat stránky. Doporučuji zdroje: http://inchoo.net/online-marketing/explaining-the-sitemap-seo-myth/http://neilpatel.com/2015/04/14/17-seo-myths-that-you-should-never-follow/.
  Mě se v praxi ukázalo, že Google hodnotí pozitivně stránku, která odkazuje na jiné autoritativní a relevantní weby.

  • V tomto případě nezbývá než souhlasit. Z praxe na několika větších projektech můžu jednoznačně potvrdit, že Google přikládá váhu stránce i na základě odkazů, které z ní vedou.

   Co se týče sitemapy asi je vždy lepší ji mít, než nikoliv.

   Dobrý článek Dane, palec nahoru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *