Analýza 1 mil. výsledků Google: Jak být na první stránce

Zajímá vás, jak se dostat na první stránku Google? Pak vás jistě bude potěší případová studie, která zkoumala, které hlavní faktory korelují s výsledky prvních stránek na Googlu. V této studii byl analyzován 1 milion výsledků a díky tomu se můžete dozvědět, které faktory jsou nejdůležitější v roce 2016.

Tento článek je volným překladem, originál najdete zde: http://backlinko.com/search-engine-ranking.

V analýze je zahrnut obsah stránky („on page“) i odkazy („off page“).

Shrnutí zjištění analýzy

 1. Odkazy jsou stále extrémně důležité a ukázalo se, že  počet odkazujících domén je faktorem, který má větší vliv než jakékoliv ostatní.
 2. Celková autorita odkazující domény je velmi důležitým faktorem, který koreluje s výsledky první stránky vyhledávače Google.
 3. Obsah, který je popsán velmi do hloubky, má větší váhu než obsah, který pouze klouže po povrchu.
 4. Delší obsah (texty) má lepší umístění než krátký a stručný obsah. Průměr délky textů je nějakých 1890 slov.
 5. HTTPS je již nyní korelujícím faktorem a není to velkým překvapením, protože Google mluvil o protokolu jako o hodnotícím faktoru.
 6. Používání značek (schema.org) pro strukturovaná data dle analýzy nekoreluje s vyšším hodnocením.
 7. Použití alespoň jednoho obrázku na stránce zvyšuje hodnocení od Googlu, avšak nebylo potvrzené, že by více obrázků také zvyšovalo hodnocení.
 8. V analýze nebylo zjištěno, že by optimalizace titulku měla nějaký větší vliv na pozice, podle studie má pouze malý vliv.
 9. Rychlost načítání se ukázala jako důležitá a rychle se načítající weby měly lepší hodnocení než pomalejší stránky.
 10. Navzdory mnohým aktualizacím Tučňáka (update proti spamu) se ukázalo, že přesná shoda anchor textu u odkazů má silný vliv na pozice ve vyhledávání.
 11. Na základě dat ze Similarweb se ukázalo, že nízká míra opuštění stránky má vliv na vyšší hodnocení Google.

V následujícím textu se dozvíte detaily o jednotlivých faktorech:

Počet odkazujících domén má velmi silný vliv na umístění ve vyhledávači

Možná jste slyšeli, že získat více odkazů z jedné domény nemá tak velký efekt.

Jinými slovy je lepší získat 10 odkazů z 10 různých domén, než 10 odkazů z jedné a té samé domény.

Podle analýzy má diverzita domén velký vliv na umístění.

Google chce vidět, že vaše odkazy vedou z různých domén.

Ve skutečnosti počet různých domén vedoucích na váš web byl nejsilnějším hodnotícím faktorem v této studii.

Autoritativní domény se ve výsledcích hledání zobrazují lépe

Analýza ukazuje, že silně autoritativní domény mají lepší umístění a mají silnou vazbu na výsledky vyhledávání.

Autoritativní domény mají větší vliv na pozice než autoritativní stránka.

Tím že zvýšíte počet kvalitních odkazů vedoucích na vaše stránky, můžete zvýšit i hodnotu jiných stránek na vašem webu.

Publikování komplexního, tematického obsahu, který jde do hloubky, může zlepšit hodnocení

Dříve Google posuzoval hloubku daného obsahu podle počtu klíčových slov na stránce.

Ale díky aktualizaci Hummingbird chápe nyní Google téma každé stránky a jejich vzájemnou souvislost, což značně mění způsob, jak lze optimalizovat stránky pro lepší zobrazení.

Například pokud položíte do vyhledávače nějakou otázku:

barack

Na základě analýzy 10 000 url autoři zjistili, že úplný a komplexní obsah má lepší výsledky, než povrchní.

Jak ale poznat, který obsah je komplexní?

Autoři studie uvádí dva příklady:

Článek o Bush Gardens:

Tato stránka má mnoho tradičních metrik, díky kterým je na první stránce vyhledávání. Stránka má klíčové slovo v titulku, nadpisu. Doména je hodně autoritativní.

Ale samotná stránka se zařazuje až na 10. místě na klíčové slovo: „Bush gardens fun card“.

Je to částečně způsobeno tím, že stránka má nízké skóre pro tematičnost obsahu (low topical authority score).

Druhým příkladem je stránka o výrobě balijské soté omáčky:

Tato stránka obsahuje množství informací o soté omáčce. Najdete zde i informace o historii vzniku omáčky a jaké jsou nutriční hodnoty.

Přestože nepoužívá klíčová slova v titulku v přesné shodě, tak se zobrazuje na mnohá související hledaná klíčová slova:

Z části je to právě tím, že stránka velmi důkladné pokrývá téma a má tak vysoké skóre tematičnosti.

Piště o daném tématu komplexně a zahrňte i související témata, pak budete považováni za relevantnější zdroj informací, než povrchově podané téma konkurence.

Delší obsah má pro Google vyšší prioritu než krátký obsah

Díky analýze údajů se zjistilo, že po odstranění krajních extrémních hodnot (méně než 51 slov a více než 9999 slov), se delší obsah umisťuje ve vyhledávači lépe než krátký.

Konkrétně průměrný počet slov pro první stránku vyhledávání je 1890 slov.

Možnou příčinou je i to, že delší obsah lépe pokryje dané téma (viz bod výše). Zároveň delší obsah (ne spam) svědčí o kvalitě publikovaného obsahu u daného autora (delší texty dají více práce i času a ne každý si může dovolit publikovat dlouhé texty).

Delší obsah také koreluje s častějším sdílením na sociálních sítích.

HTTPS mírně koreluje s lepším hodnocením

Minulý rok Google vyzval webmastery, aby přešli na bezpečnější protokol https, dokonce nazval https za jeden z faktorů lepšího hodnocení webu.

Analýza ukázala, že ačkoliv to není jeden z hlavních signálů lepšího hodnocení, tak zde jistá korelace s lepším hodnocením byla.

Znamená to, že je lepší přejít na https? Rozhodnutí je na vás. Je však třeba brát v potaz, že přechod na https nemusí být bez problémů a může způsobit dočasný nebo i dlouhodobý (při špatném nastavení) výpadek webu z vyhledávače.

Podívejte se na pokyny od Google pro přechod na https.

Doporučuji případně i přečíst zajímavý článek a specifika u přechodu na Seznamu.

Doporučení: Vzhledem k tomu, že dopad na celkové hodnocení webu je u HTTPS minimální a přechod je poměrně náročný na úpravu, je lepší nepřecházet na tento protokol z důvodu zlepšení SEO. Pokud chystáte nový web a rozhodujete se o protokolu HTTPS, pak je to určitě do budoucna správné rozhodnutí.

Neexistuje žádná korelace mezi Schema Markup a lepším hodnocením

Teorie byla taková, že strukturovaná data dávají vyhledávači více informací o stránce a tím by měly být i pro vyhledávač zajímavější.

Strukturovaná data můžete použít pro lepší popis stránky a můžete tím i zvýšit CTR, pokud budou informace pro uživatele dostatečně zajímavé. Můžete například použít hodnocení a recenze ve vyhledávání:

John Mueller naznačil, že by mohla být strukturovaná data v budoucnu použita jako hodnotící signál.

Podle analýzy však strukturovaná data neměla vliv na zlepšení hodnocení webů.

Doporučení: Používejte strukturovaná data pro zvýšení CTR, nečekejte však, že to bude zlepšovat hodnocení vašeho webu z pohledu Googlu.

Kratší URL jsou lépe hodnocené než dlouhé URL

Obvykle se doporučuje mít kratší url pro lepší „on page“ SEO.

Proč?

Kratší url je snadnější na pochopení a zapamatování. Naopak dlouhá a komplikovaná url není ideální pro uživatele, tím pádem i pro vyhledávače.

Podle Matta Cuttse  pokud bude mít url více než 5 slov, vyhledávač si bude dalších slov vážit méně a nedostane se jim tolik pozornosti (kreditu).

Podle analýzy si skutečně lépe vedou kratší url stránky.

Pokud používáte WordPress, tak zvolte kratší variantu:

Nedoporučuji měnit url adresy zpětně, zbytečně tím ztratíte vybudované pozice a hodnocení. Do budoucna však radši tvořte kratší url.

Nezapomeňte také vynechat tzv. stop slova: jako předložky, spojky a podobná slova, která nemají samy o sobě žádný význam.

Například toto url pro nový apple ipad je zbytečně komplikované a ke stránce dle url vede příliš dlouhá cesta:

Díky kratším url adresám může Google lépe porozumět vaší stránce.

Pokud stránka obsahuje alespoň jeden obrázek má lepší hodnocení než stránka bez obrázků

Ukazuje se, že u stránek s mnoha obrázky mají lidé více tendenci obsah sdílet, a proto má stránka více zobrazení.

To může značit, že velké množství obrázků vede k větší interakci s obsahem a tím pádem i lepšímu hodnocení ve vyhledávači.

V případové studii se autoři zaměřili na přítomnost či nepřítomnost obrázku v obsahu stránky.

Podle výsledků je alespoň jeden obrázek lepší než žádný.

Nicméně, dle studie není přímá souvislost mezi počtem obrázků a lepším hodnocením ve vyhledávači.

Doporučení: Mějte na stránce alespoň jeden obrázek, který zlepší hodnotu vašeho obsahu. Samotný počet obrázků zatím roli nehraje.

Použití přesné shody s klíčovým slovem v titulku má malou korelaci k lepšímu hodnocení

Dříve byl titulek velmi důležitý pro vyhledávač.

Ve studii bylo zjištěno, že použití klíčového slova v titulku stále má nějaký vliv, ale mnohem menší, než se původně očekávalo.

Ukazuje se, že Google nepotřebuje přesnou shodu klíčového slova a titulku, aby pochopil téma obsahu dané stránky.

Například zde jsou top výsledky na klíčové slovo: „recenze mobilů“:

recenze mobilů

Můžete si všimnout, že se výsledky velmi často neshodují s přesnou frází.

Google se nyní přesouvá od přesného používání klíčového slova k sémantickému vyhledávání.

Rychle se načítající stránky mají výrazně lepší pořadí než pomalu načítané

Google používá rychlost načítání jako oficiální faktor od roku 2010.

Jak velký dopad má rychlost načítání na hodnocení stránky?

Je zde velmi silná korelace mezi rychlostí načítání a Google hodnocením.

Je potřeba brát v úvahu, že je to pouze korelace. Takže výsledky můžou znamenat i to, že majitelé rychle se načítajících webů mají celkově lépe vyřešenou optimalizaci.

Ale vždy je lepší mít rychlé načítání webu pro komfort uživatelů.

Doporučení: Optimalizujte rychlost načítání webu a zvýšíte pravděpodobnost lepšího hodnocení v Google vyhledávači.

Více zpětných odkazů = lepší pozice

Často kolují mýty, že odkazy už nemají takovou hodnotu a že nyní hrají velikou roli i sociální signály a další faktory, které už nemůže člověk tak lehko ovlivnit.

Dle studie se však zjistilo, že stránky s největším počtem odkazů mají tendenci se řadit ve výsledcích vyhledávání mnohem lépe.

I když budou stále nějaké nové faktory, tak se zdá, že odkazy budou ještě dlouhou dobu jedním z rozhodujících signálů.

Dobré hodnocení stránky úzce souvisí s celkovou autoritou webu

Má celková autorita webu vliv na umístění ve vyhledávači?

Většina SEO komunity se shoduje na tom, že kvalita odkazů je stejně důležitá jako počet zpětných odkazů.

Jinými slovy, je lepší získat 1 odkaz z autoritativního webu, než 100 odkazů z méně kvalitních webů.

Data studie to potvrzují:

Přesná shoda klíčového slova a anchor textu výrazně koreluje s vysokým hodnocením

Na základě posledních aktualizací (Penguin) bylo doporučováno nezískávat odkazy s přesnou shodu textu (anchor text). Nicméně několik studií prokázalo, že přesná shoda je stále důležitá a zásadní (analýza).

Výzkum ukazuje, že přesná shoda anchor textu a klíčového slova silně koreluje s vysokým zobrazením ve vyhledávači.

Doporučení: Přestože studie ukázala, že přesná shoda může mít silný vliv na SEO, nedoporučuji (ani autor původního článku) shánět odkazy s přesnou shodou, protože se vystavujete riziku penalizace.

Nízká míra opuštění stránky je spojena s vyšším hodnocením Google

Mnoho lidí v SEO komunitě spekulovalo, že Google používá „user experience signály“.

Ve studii se autoři zaměřili na: míru opuštění, čas na stránce a počet prokliků (CTR).

Zjistili, že nízká míra opuštění koreluje s lepším hodnocením ve vyhledávači.

Google může používat toto jako SEO faktor (i když to v minulosti popřel), nebo korelace pouze nasvědčuje tomu, že u vysoce kvalitního obsahu lidé méně opouštějí stránku a více se tématem zabývají. Z tohoto pohledu může být nižší míra okamžitého opuštění produktem kvalitního obsahu, který Google prosazuje.

Nezapomeňte, že se jedná o korelační studii, a proto není možné určit přesnou souvislost.

Závěr

Pokud chcete získat bonusový obsah studie, stačí jít na konec studie, kliknout na obrázek a napsat e-mail.

Pokud mám nějakou chybu v překladu, či máte pochybnosti o nějakém bodě ze studie, stačí napsat do komentářů.

Daniel Gottwald

SEO konzultant a specialista online marketingu. Vzděláním jsem knihovník, rozumem jsem realista a povoláním online vizionář, který vám bude parťákem na cestě k úspěchu. Pomůžu vám s marketingem, podívejte se na mé reference, nebo mě rovnou kontaktujte.

7 Comments

 1. Všetko je pre mňa asi už staré známe akurát tie kratšie url adresy ma zaujali, lebo doteraz som držal v url adresách aj predložky, spojky a pod. ale asi fakt to uberá nejaké tie mini bodíky z hľadiska seo, čiže vďaka za pekne zhrnutý a spracovaný článok.

 2. Díky za překlad. Je vidět že i přesto že „seo konzultanti“ vyprávějí jaká je seo komplikovaná magie jedná se stále od začátku až do dnes o to samé – autoritativní tématické odkazy, dobrý obsah a základní úroveň onpage

  • Já například nikdy netvrdil, že SEO je nějaká magie. Nemyslím si, že by někdo potřeboval SEO konzultanta kvůli tomu, že by to bylo tak těžké. Je to řemeslo jako každé jiné a když tomu někdo nerozumí (nebo na to nemá čas), tak by to měl přenechat profesionálovi. Na druhou stranu už jsem zažil mnoho případů, kdy majitel webu nebo nějaká pochybná firma dělali SEO a web pak dostal penalizaci. SEO je sice jednoduché, ale pouze pro člověka, který s ním má reálné zkušenosti a ne obecné poučky načtené z článků na internetu.

 3. Pěkně zpracováno Dane, díky. Je ale vidět, že kromě několika nových bodů, jako je https nebo rychlost webu je pro to, aby web byl úspěšný, stále důležitý kvalitní obsah a zpětné odkazy.

 4. Výsledky studie mají zřejmý závěr. Poskytovat co nejlepší odpovědi na pokládané dotazy. Tedy přiblížit hodnocení stroje subjektivnímu hodnocení lidí. A všechny body studie tomu bez vyjímky směřují. U odkazů, rychlosti webu, bezpečnosti i kvality obsahu. A Google se tomu stavu již i díky sématickému vyhledávání blíží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.